Metody wywoływania głosek

Metody wywoływania głosek

Co zawiera kurs?

Kurs składa się z trzech modułów w tym z 16 lekcji:

Moduł 1 – Wprowadzenie teoretyczne

Lekcja 1 – Wstęp

Lekcja 2 – Cel terapii, zasady postępowania terapeutycznego i kolejność wywoływania głosek

Lekcja 3 – Podział metod

Lekcja 4 – Etapy terapii zaburzeń artykulacji

Lekcja 5 – Usprawnianie realizacji fonemów

Lekcja 6 – Samogłoski – podział

Lekcja 7 – Spółgłoski – podział

Moduł 2 – Zagadnienia: edytor, dodawanie treści, podstawowe funkcje, grupowanie, blokowanie, warstwy, maski.

Lekcja 1 – Samogłoski prymarne

Lekcja 2 – Samogłoski sekundarne

Lekcja 3 – Samogłoski nosowe

Lekcja 4 – Samogłoski niezgłoskotwórcze

Lekcja 5 – Spółgłoski prymarne

Lekcja 6 – Spółgłoski sekundarne

Moduł 3 – Materiały

Lekcja 1 – Skrypt „Metody wywoływania głosek”

Lekcja 2 – Paka materiałów: głoski w sylabach i logotomach

Lekcja 3 – Plansze z wizualizacjami

Co warto wiedzieć o autorce?

Od 13 lat pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz jako logopeda. Swoją wiedzę zdobyłam, kończąc trzy kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieustannie doskonalę swój warsztat i tę radość ze zdobywania wiedzy staram się przekazać swoim podopiecznym. Dzięki dzieciom i pasji do nauczania czerpię ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Oprócz zamiłowania do języka jestem entuzjastką nowoczesnej edukacji oraz programowania.

Zamówienie

Data startu: 2021-01-29 17:00

od

149.00

PLN

Zamów

Copyright © 2023 KNET SERVICES Sp z o.o.